நடத்துனர்•••1
avatar
on May 8th 2014, 3:59 pm

கேள்வி: செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதன் வாழ முடியுமா?

பதில்: மனிதனுக்கு இந்தப் பூமியிலேயே சரியாக வாழத் தெரியவில்லை. இந்த லட்சனத்தில் அட்ரஸ் தெரியாத இடத்தில் எல்லாம் வாழ ஆசைப்படுகிறான்...

-எழுத்ததிகாரன்

   

Message reputation : 100% (3 votes)
நடத்துனர்•••2
avatar
on May 8th 2014, 4:20 pm

@ வாதம் என்பது தனது திறமையை நிரூபிப்பது!
விதண்டா வாதம் என்பது மற்றவர்களின் திறமையை நிராகரிப்பது!

@ புத்திசாலிகளால் முட்டாளைப் போல நடிக்க முடியும்.
ஆனால், முட்டாள்களால் தொடர்ந்து புத்திசாலியை போல நடிக்க முடியாது!

-எழுத்ததிகாரன்

Message reputation : 100% (3 votes)
நடத்துனர்•••3
avatar
on May 8th 2014, 4:27 pm

@ புத்தகத்தில் இருப்பதை மாணவனிடம் படித்துக் காட்டுபவர்கள் எல்லாம் ஆசிரியர்கள் இல்லை. ஒரு புத்தகத்தை எழுதுபவனாக அவனை உருவாக்குபவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள்!

@ கற்றுக்கொள்வது என்பது புரிந்துகொள்வதில் இருக்கிறது! சொல்லிக்கொடுப்பது என்பது புரிய வைப்பதில் இருக்கிறது!

-எழுத்ததிகாரன்

Message reputation : 100% (3 votes)
நடத்துனர்•••4
avatar
on May 8th 2014, 4:36 pm

என்னைப் பொறுத்தவரையில், மற்றவர்களின் புகழ்ச்சிக்கு நான் ஒரு போதும் மயங்கியது இல்லை, ஏனென்றால் நான் ஒன்றை செய்கிறேன் அல்லது சொல்கிறேன் என்றால் அது மற்றவர்களால் விரும்பி ரசிக்கப்படுமா? அல்லது எதிராக விமர்சிக்கப்படுமா? என்று தெரிந்துதான் அதை சொல்வேன். இதை சொன்னால் இது தான் விளைவு என்று தெரியாமல் நான் எதையும் செய்ததில்லை. தெரிந்தே செய்யும் போது அதன் விளைவுகள் என்னை எந்த விதத்திலும் பாதித்ததும் இல்லை!. அது வெற்றியாக இருந்தாலும் சரி தோல்வியாக இருந்தாலும் சரி.

-எழுத்ததிகாரன்

Message reputation : 100% (3 votes)
•••5
Sponsored content

CREATE NEW QUOTE

« BEFORE QUOTE  |  NEXT QUOTE »

Information

ஏட்டிலடங்கா எழுத்துப் பொக்கிஷங்கள்! சிதறிய சிந்தனைகளின் தொகுப்பு!

From எழுத்ததிகாரன்

Topic ID: 601

Official Information

You cannot reply to topics in this forum

Official Information


Welcome:

Post your free thoughts on Forunotion

Post no conditions, without approval

Unlimited number of osts per day

Do not hide links and images from visitors

Insert backlink dofollow on the post. Help you link to your site. Great for SEO

Members are online

Users browsing this forum: None

In total there is 0 user online :: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests

Site Statistics

Recommended Content

This function is growing...